تبلیغات
یکــ چوبین - ای صد افسوس
یادداشت‌های یک طراح آزاد

ای صد افسوس

نگارش: چوبین
تاریخ: 23 اسفند 90-12:05

«... حال می‌پندارم هدف از زیستن این است رفیق
من شدم خلق که با عزمی جزم
پای از بند هواها گسلم
پای در راه حقایق بنهم
با دلی آسوده
فارغ از شهوت و آز و حسد و کینه و بخل
مهو از عشق و جوانمردی و علم
در ره کشف حقایق کوشم...
ره حق پویم و حق جویم و پس حق گویم
آنچه آموخته‌ام بر دگران نیز نکو آموزم
شمع راه دگران گردم و با شعله خویش
ره نمایم به همه گرچه سراپا سوزم
من شدم خلق که مثمر باشم
نه چنین زائد و بی جوش و خروش
عمر بر باد به حسرت خاموش
ای صد افسوس که چون عمر گذشت
معنی‌اش فهمیدم!»
(برگرفته از شعر «دورنمای عمر» ـ نسرین صاحب)دسته‌بندی: اشعار 

Bookmark and Share نظرات( )