تبلیغات
یکــ چوبین - از سخنان کوروش کبیر
یادداشت‌های یک طراح آزاد

از سخنان کوروش کبیر

نگارش: چوبین
تاریخ: 18 اسفند 90-19:46

کوروش کبیر

کوروش کبیر:

هرگز کسی را بخاطر 3 چیز سرزنش نکنید، چون نقشی در آن نداشته اند.

1. پدر و مادرش

2. محل تولدش

3. چهره و اندامش
دسته‌بندی: یادداشت 

Bookmark and Share نظرات( )